กรมคุมประพฤติจัดมหกรรมอาชีพสร้างชีวิตมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้พ้นโทษ

24 พ.ค. 2560 15:37 น. 215 ครั้ง

กรมคุมประพฤติจัดมหกรรมอาชีพสร้างชีวิตมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้พ้นโทษ

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษ จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมเยี่ยมชมบูธมหกรรมอาชีพสร้างชีวิตมั่นคงของหน่วยงานภาคี อาทิ แนะแนวการศึกษาต่อจาก กศน.เขตตลิ่งชัน วิทยาลัยไทยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การทดสอบความถนัดด้านอาชีพจาก สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 7 การนวดแผนโบราณเพื่อประกอบอาชีพอิสระจาก ทัณฑสถานหญิงธนบุรี การยกระดับฝีมือแรงงานจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเมพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการให้บริการตัดผมแก่ประชาชน การทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์) การอบรมธรรมะ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และสามารถเข้าสู่ระบบแรงงานมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติมากขึ้น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ และป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม

          สำหรับโครงการดังกล่าวฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 โดยมีพระครูสมุห์อนันต์ โชติธัมโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร