ปลัด ยธ. นำทีมลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง

31 มี.ค. 2560 16:25 น. 773 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ ณ ชุมชนมลาบรี (ชนเผ่าตองเหลือง)
ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เพื่อพบปะ พูดคุย และสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยมีนายชาญนรินทร์ ลาภิยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิงให้การต้อนรับ
ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง
และของใช้จำเป็นให้แก่ชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวด้วย

ต่อมาเวลา ๑๐.๓๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่
จากประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ขะนิง
อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมต่อไป
โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน
การไม่ได้รับการศึกษา
การไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านคดีความ และการไม่รู้ข้อกฎหมาย
สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม
และสำหรับปัญหาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่
จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด