“ยุติธรรม” วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการแห่งใหม่ พร้อมจัดงานเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี

25 มี.ค. 2560 15:56 น. 1,013 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการแห่งใหม่เนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี เน้นการอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมไทย


          ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ และงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี โดยมีนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนเข้าร่วมงานฯ  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวางศิลาฤกษ์ และการมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย และกิจกรรมการรับบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี จึงได้ถือวารดิถีมงคลดังกล่าว ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ เพื่อความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงของกระทรวงยุติธรรมสืบไป รวมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระกริ่งไพรีพินาศ จำนวน ๙๙๙ องค์ เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะและมอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย สำหรับที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุบริเวณศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๙๐ ตารางวา โดยอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑๑ ชั้น มีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น รวม ๑๓ ชั้น มีพื้นที่การใช้งานรวม ๘๑,๐๘๑ ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          “กระทรวงยุติธรรมได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา ๑๒๖ ปี ถือว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งกับสังคมไทย ผมเชื่อว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นมาและดำรงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยหวังว่าเพื่อนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมทั้งผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และเพื่อนข้าราชการจากกระทรวงอื่น ๆ จะได้ร่วมกันอำนวยความยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยใช้กระบวนการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และผมพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้งานของกระทรวงยุติธรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป”

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้อุทิศตนตั้งใจทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งขอขอบคุณอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นที่เป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมไทยมาโดยตลอด ตลอดจนขอชื่นชมเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนเหล่านี้อาจจะเป็นนักกฎหมายที่ดีของประเทศชาติในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยทำให้สังคมมีความเข้มแข็งและดียิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด