"ยุติธรรม" เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๕๙

16 มี.ค. 2560 16:45 น. 380 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๕๙
พร้อมมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น จำนวน 28 คน
และใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน 66 คน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงาน
ดูแลสงเคราะห์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
และช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคม
โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด