“ยุติธรรม” ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน

16 มี.ค. 2560 13:19 น. 180 ครั้ง