ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ (ลงประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2560)

10 มี.ค. 2560 14:35 น. 201 ครั้ง

เอกสารแนบ