[เลือกภาษา]
th en

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐมนตรี

ยธ.ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ยธ.ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 11:10 น. อ่าน 283 ครั้ง