นายกิตติศักดิ์ บุญไชย หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางข้อกฏหมาย,กองยุติธรรม, ค่าตอบแทนเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ 2544" ในโครการฝึกอบรมกรรมการศูนย์

14 มิ.ย. 2561 18:42 น. 15 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ บุญไชย หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางข้อกฏหมาย,กองยุติธรรม, ค่าตอบแทนเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ 2544" ในโครการฝึกอบรมกรรมการศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทุกพื้นที่ โดยมีกรรมการศูนย์ดำรงธรรมฯ เข้าร่วม 300 คน ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จัดโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ