สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดงานประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

14 มิ.ย. 2561 18:33 น. 16 ครั้ง

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดงานประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อจะให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ