สยจ.อุดรธานี โดยนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

14 มิ.ย. 2561 18:30 น. 14 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทุกพื้นที่ และให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย โดยมีนายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์ นายอำเภอนายูง เป็นประธานในพิธีฯ กลุ่มเป้าหมายคือกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วม จำนวน 120 คน ณ ที่ว่าการอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ