เจ้าหน้าที่นิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ค่าตอบแทนเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญากับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว"

14 มิ.ย. 2561 18:25 น. 12 ครั้ง

วันวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ค่าตอบแทนเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญากับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว" และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทุกพื้นที่ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ