ม.ล.ปนัดดาฯ เสริมสร้างความรู้แก่นักบริหารการคมนาคม รุ่นที่ 10 ย้ำความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ

14 มิ.ย. 2561 10:26 น. 60 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ