กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชี้แจงกรณีตำรวจจับอดีตพนักงานราชการในกระทรวงยุติธรรม หลอกลวงเหยือเล่นแชร์ทางไลน์ สูญเงินกว่า ๕๐ ล้านบาท

14 มิ.ย. 2561 09:37 น. 105 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด