ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ครั้งที่ 3

13 มิ.ย. 2561 14:40 น. 15 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ คันธาเวช ยุติธรรมจังหวัดน่าน นางสาวจิตติมา กันทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จริม ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และให้ความรู้ด้านกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๕๒ คน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ