ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ ณ สถานพินิจฯ จ.สุราษฎร์ธานี


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:17 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ ณ สถานพินิจฯ จ.สุราษฎร์ธานี