ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:17 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ