ปลัดกระทรวงยุติธรรม ติดตามการดำเนินงานฯ สป.ยธ. พร้อมเน้นย้ำบุคลากรให้เป็นผู้มี “จิตอาสา จิตสำนึก และจิตมุ่งบริการ”

12 มิ.ย. 2561 14:58 น. 87 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ