ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ

12 มิ.ย. 2561 13:19 น. 50 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด