สาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557

6 มิ.ย. 2561 14:16 น. 160 ครั้ง

 

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด