รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “เยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสิทธิที่ประชาชนควรรู้” ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.05 - 18.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

4 มิ.ย. 2561 11:03 น. 28 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด