กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ "นักโทษเสกสรรค์ เขื่อนแก้ว หรือ เอ๋ ควาย หนีไม่พ้น จับกุมได้แล้ว"

29 พ.ค. 2561 09:18 น. 156 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด