นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ประมูลทรัพย์สินขายทอดตลาดในงาน Money Expo” ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ในรายการ NEWS ROOM ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN๒๔

25 พ.ค. 2561 12:09 น. 28 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด