นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ลงทุนอีอีซีบูมดันทรัพย์ขายทอดตลาดราคาพุ่ง ๒๑%” ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๐ น. ในรายการ Money Easy ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN๒๔

25 พ.ค. 2561 12:07 น. 24 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด