นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ประมูลทรัพย์สินขายทอดตลาดในงาน Money Expo” ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ในรายการ NEWS ROOM ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN๒๔

25 พ.ค. 2561 11:59 น. 129 ครั้ง
  • ประเด็น “ประมูลทรัพย์สินขายทอดตลาดในงาน Money Expo”

          อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การพัฒนาระบบการทำงานภายในของกรมบังคับคดีเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว แล้วอันที่สองเราใช้ระบบ E-service ให้กับประชาชนและคู่ความ โดยคู่ความสามารถ เช็คสอบสถานะคดีได้ทางระบบ และส่งคำขอต่าง ๆ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสำคัญตอนท้าย คือ การส่งมอบคืนเงินเป็น E-payment ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมไร้เงินสด สิ่งนี้เป็นประโยชน์ยิ่งเพราะเป็นการป้องกันความเสี่ยง และการโอนเงินไปถึงมือคู่ความโดยเฉพาะโจทก์ได้อย่างรวดเร็ว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด