นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “กรมบังคับคดีสรุปแนวทางการยึดทรัพย์ดิจิทัล ก.ย.นี้” และประเด็น “ลงทุนอีอีซีบูมดันทรัพย์ขายทอดตลาดราคาพุ่ง ๒๑%” ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๐ น. ในรายการ Money Easy

25 พ.ค. 2561 11:57 น. 118 ครั้ง
  • ประเด็น “กรมบังคับคดีสรุปแนวทางการยึดทรัพย์ดิจิทัล ก.ย.นี้”

          อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้ตั้งคณะทำงานศึกษาเรื่องนี้แล้ว โดยกำหนดหัวข้อศึกษาที่จะออก TOR ให้ผู้สนใจที่เป็นนักวิชาการมาศึกษาร่วมของกรมคาดหวังว่าภายในสิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะได้คำตอบเบื้องต้น ซึ่งสุดท้ายอาจจะบอกได้ทั้ง ๒ ทาง บังคับได้แต่มีวิธีการบังคับหลากหลาย แต่บังคับแล้วขายทอดตลาดได้หรือไม่นั้นคือประเด็นสำคัญ เพราะถ้าบังคับแล้วขายทอดตลาดไม่ได้ จะไม่มีความหมาย เราพูดถึงสมมติฐานโดยสถานการณ์จำลองหมด ถ้าต่อไปโจทก์มาบอกว่าสืบทรัพย์มาได้ว่าลูกหนี้มีเฉพาะ Bitcoin มายื่นให้กรมบังคับคดีจะทำอย่างไร ถ้าเราบอกว่าประเภทนี้บังคับไม่ได้ก็บอกปฏิเสธไปเลย เพราะว่าหน้าที่เรา คือ โจทก์มาตั้งเรื่องยึดเราก็ต้องตอบให้เค้าได้ว่าทางหลักกฎหมายแล้วถือว่าบังคับคดีได้หรือไม่

 

  • ประเด็น “ลงทุนอีอีซีบูมดันทรัพย์ขายทอดตลาดราคาพุ่ง ๒๑%”

          อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ที่เห็นเปอร์เซ็นต์กับราคาประเมิน ปกติแล้วราคาประเมินกับราคาขายของกรมบังคับคดีคือประมาณไล่เลี่ยกัน บางที่อาจจะต่ำกว่าราคาประเมินบ้างแต่ภายหลังมีการขายของ EEC พุ่งขึ้นมา โดยสิ่งหนึ่งที่กรมบังคับคดีจะต้องทำให้เกิดขึ้น คือ อำนวยความสะดวกให้ประชานชน และขยายฐานให้กับผู้สนใจซื้อมากขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด