กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข่าว “ราชทัณฑ์แจงงบประมาณค้างจ่ายเงินค่าอาหาร ของเรือนจำทั่วประเทศ”

22 พ.ค. 2561 10:23 น. 98 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด