สกู๊ปพิเศษ ตอน ชาวมานิ ขอสัญชาติและรับสิทธิเท่าเทียมกับชาวไทย ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

17 พ.ค. 2561 17:34 น. 26 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด