กรมบังคับคดีร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

13 ก.พ. 2561 17:00 น. 37 ครั้ง

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

   ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ เพื่อร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”‪ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ‪ระหว่างเวลา 10.30 - 21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เปิด‪ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด