ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับมอบโฉนดที่ดินและร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ แก่ผู้บริจาคที่ดินสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม

13 ก.พ. 2561 16:32 น. 280 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ