ยธ. ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561-2564

13 ก.พ. 2561 16:14 น. 78 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ