รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 20:09 น.

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑