กรมบังคับคดีขอเชิญเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ ด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction)

26 ม.ค. 2561 13:44 น. 138 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด