รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ

12 ม.ค. 2561 18:55 น. 74 ครั้ง

         


          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อาทิ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการกระทำผิด ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลของการกระทำผิด ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อการคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนี้ ให้น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป