ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ชั้น 27

12 ม.ค. 2561 18:17 น. 18 ครั้ง

เอกสารแนบ