พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ

12 ม.ค. 2561 18:05 น. 64 ครั้ง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ
           วันนี้ ( 12 มกราคม 2561) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางอัญชลี พัฒนสาร นายพยนต์ สินธุนาวา นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร