รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ประชุมหารือการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ แฮปปิเนส ๒๐๑๙

12 ม.ค. 2561 08:39 น. 139 ครั้ง