เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการด้านสถานการณ์ยาเสพติด

11 ม.ค. 2561 14:59 น. 28 ครั้ง

วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 (ผบ.พล.ม.1) และคณะ ในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการด้านสถานการณ์ยาเสพติด และการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน ณ ห้องรับรองเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส.