“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแนวทางจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ

10 ม.ค. 2561 17:32 น. 112 ครั้ง

อัลบั้มรูปภาพ