เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 14.10-14.50 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม ร่วมรายการ “สถานีประชาชน”

9 ม.ค. 2561 13:59 น. 13 ครั้ง