ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

4 ม.ค. 2561 15:17 น. 228 ครั้ง

เอกสารแนบ