การให้สัมภาษณ์ประเด็น “ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนกับยุติธรรมที่ต้นทาง” โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม

4 ม.ค. 2561 11:10 น. 146 ครั้ง

          นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในหลักกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเป็นไปได้อยาก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาชนรู้กฎหมาย โดยการหาเครือข่ายเข้ามาช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งจะต้องคัดเลือกมาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การให้ความกฎหมายกับเด็ก ทำอย่างไรให้เด็กสนใจ ไม่เบื่อ ไม่หลับ กิจกรรมจะต้องเหมาะสมตามวัย กระทรวงยุติธรรม โดยกองทุนยุติธรรม มีหน้าที่สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไปยังประชาชน โดยหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางกฎหมาย เช่น เนติบัณฑิตสภา สภาทนายความ กระทรวงยุติรรม อัยการ หรือศาล สามารถเขียนโครงการเข้ามาขอยังกองทุนได้ ซึ่งในส่วนของประชาชน
ที่เขียนโครงการเข้ามานั้น บางครั้งไม่มีวิทยากร ทางกองทุนฯ ก็จะการสนับสนุนวิทยากรให้ด้วย โดยกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียน ซึ่งมีทีมนักกฎหมายเพื่อประชาชนเข้าไปจัดกิจกรรม ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้กฎหมาย บางครั้งเด็กอยากจะศึกษาในด้านกฎหมายต่อในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน และหากกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนก็จะมีพื้นฐานความรู้กฎหมาย แม้จะไม่รู้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยจะรู้กระบวนการและขั้นตอน ซึ่งกิจกรรมการให้ความรู้กฎหมายดังกล่าวจะมีการประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อนหากท่านมีงบประมาณแต่ไม่มีวิทยากร
ทางกองทุนจะจัดหาวิทยากรให้ แต่หากท่านไม่มีทั้งงบประมาณและวิทยากรทางกองทุนฯ
ก็จะสนับสนุนงบประมาณให้ ซึ่งเป็นเหมือนการแก้ปัญหาที่ต้นทางหากแก้ปัญหาที่ต้นทางได้ ต้นทุน
ทางกระบวนยุติธรรมจะถูกลงมาก เพราะคนที่รู้กฎหมายก็จะเลี่ยงการทำให้เกิดปัญหา รู้ทางออก
จัดการปัญหาในชุมชนได้ แต่หากไม่สามารถเลี่ยงได้ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้
โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกหวัด ส่วนกลางที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

          นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “พี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคม” กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการกับกองทุนยุติธรรมว่า ที่ผ่านมาได้บรรยายเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในฐานะมูลนิที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับการติดต่อจากโรงเรียนต่างๆเป็นจำนวนมาก จนทางมูลนิธิไม่มีงบประมาณเพียงพอ แต่เมื่อได้ทราบข้อมูลจาก ท่านธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่ามีกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้ก็ได้จึงได้เขียนโครงการเข้าไปขอสนับสนุน เมื่อเข้าโครงการแล้วทำให้การเผยแพร่ความรู้กฎหมายนั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมสามารถบรรยายแค่ในเขตภาคกลาง แต่ตอนนี้สามารถบรรยายในพื้นที่ที่ไกลขึ้น ทำให้สามารถกระจายความรู้ด้านกฎหมายได้มากขึ้น ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมาก

          นางสาวณฐกุล ชูรอด นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “พี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคม” กล่าวว่า ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยได้รับความรู้ด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายการหมิ่นประมาท คดียาเสพติด และกฎหมายทั่วไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดว่าเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นอย่างตน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนทำให้อย่างเรียนต่อด้านกฎหมายในระดับที่สูงขึ้น และสามารถที่จะบอกต่อความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับให้กับรุ่นน้อง ครอบครัว และเพื่อนบ้านเราได้ ซึ่งกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกควรรู้ หากไม่รู้ก็จะเสียสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับไป