ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี ร่วมรณรงค์ลดการใช้ยาในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

26 ธ.ค. 2560 16:03 น. 39 ครั้ง

ป.ป.ส. จับมือหน่วยงานภาคี ร่วมรณรงค์ลดการใช้ยาในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ตามแผนปฏิบัติการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์”

สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือขนส่ง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมรณรงค์ลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์” เพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และอันตรายที่เกิดจากการขับขี่และโดยสารรถสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย แพทย์หญิง วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พลตำรวจตรี ฤชากร จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร้อยเอก ศุภชัย เฉยฉิว รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่ 9 นายสุกรี จารุภูมิ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก และนางสาววิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ “ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์” เพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และอันตรายที่เกิดจากการขับขี่และโดยสารรถสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจชั่วคราว เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ที่ผ่านมา พบว่ามีเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ รถยนต์โดยสาร รถยนต์นำเที่ยว เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง บางสาเหตุมาจากอาการมึนเมาหรือการเสพยาเสพติด ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ประกอบกับในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน ประชาชนจำนวนมากใช้โอกาสนี้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัวและร่วมเฉลิมฉลอง การใช้ยานพาหนะสัญจรทั้งรถโดยสารประจำทาง รถส่วนบุคคลบนท้องถนนมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการจัดระบบการจราจรบนเส้นทางหลวง และได้มีการรณรงค์การใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัย โดยเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การสอบถามข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว จุดพักระหว่างเดินทาง การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกัน/ป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจปัสสาวะ วัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร จัดจุดตรวจป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ เพื่อป้องปรามแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในสถานีขนส่งคมนาคม จุดบริการประชาชน เพื่อลดอันตรายจากการสัญจรบนท้องถนน ที่มีสาเหตุมาจากการใช้สารเสพติดในขณะขับรถหรือให้บริการ โดยหากพบผู้เสพยาเสพติด จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษา และหากพบว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด”


 
นอกจากการตั้งจุดตรวจในสถานีขนส่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด แล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจในสถานีขนส่งทั่วประเทศในอีก 19 สถานี ในพื้นที่ 19 จังหวัดทั่วประเทศ และยังมีแผนปฏิบัติการร่วมกับทหาร ตำรวจ ในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน จุดตรวจภายในท่าอากาศยาน จุดตรวจเส้นทางรถไฟ และการตรวจค้นพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ เพื่อป้องกันกลุ่มนักค้ายาเสพติดฉวยโอกาสอาศัยช่วงเทศกาลปีใหม่ในการกระจายยาเสพติดลงไปในพื้นที่ และหากพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการลักลอบลำเลียงหรือค้าขายยาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


.........

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386