รายงานข่าว ยธ.พิสูจน์สัญชาติชนเผ่าในสตูลเพื่อเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ช่วงข่าวเช้า ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

29 พ.ย. 2560 11:48 น. 52 ครั้ง