กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมประชาชน ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ จังหวัดสตูล

27 พ.ย. 2560 16:33 น. 72 ครั้ง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชน ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม