ปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล

26 พ.ย. 2560 15:55 น. 137 ครั้ง

     วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และนางพรพิมล พลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล