สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย

15 พ.ย. 2560 13:41 น. 12 ครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นิติกรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย โดยผู้ร้องติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยกรณีจำเลยในคดีอาญา พร้อมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนกรณีการรุกล้ำแนวเขตที่ดิน