นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม ร่วมรายการ NBT มีคำตอบ

15 พ.ย. 2560 13:09 น. 27 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๒๕-๑๐.๔๕ น.
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม
ร่วมรายการ NBT มีคำตอบ ช่วงเรื่องดีๆ ที่ขอแชร์
ในประเด็น พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ดำเนินรายการโดย คุณปวีณา ฟักเงิน และคุณอารีวรรณ จตุทอง