สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ให้คำปรึกษาประชาชนเรื่องหนี้นอกระบบ

14 พ.ย. 2560 16:34 น. 58 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
ได้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
โดยสำนักงานฯ ได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป