กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี

6 ต.ค. 2560 10:19 น. 26 ครั้ง

             นายมณฑล  แก้วเก่า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อสบทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อจะไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล  มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลางโดยมีนางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร