กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครบรอบ 15 ปี

3 ต.ค. 2560 10:11 น. 37 ครั้ง

           นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติรักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์ สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายมณฑล  แก้วเก่า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ  และนางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 15 ปี  พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา